Alles over Bedrijfsveiligheid; tips, advies, cursussen en meer.

ArboBedrijfsveiligheid

Arbowet Verplichtingen

Hoewel de werkgever in eerste instantie de veiligheid van het bedrijf moet waarborgen, heeft de Arbowet ook verplichtingen opgesteld voor werknemers. Gezond en veilig werken wordt namelijk alleen bereikt wanneer beide partijen hier aan meewerken. Het maakt hierbij niet uit of je als werknemer voltijd of deeltijd werkt, een nul-urencontract hebt, een oproepkracht of flexwerker bent. Iedere werknemer heeft bepaalde rechten en plichten die staan beschreven in de Arbowet. Deze Arbowet verplichtingen voor werknemers staan wat concreter beschreven in de Arboregeling en het Arbobesluit. (Meer over Arbo wetgeving)

Rechten van de werknemer

Welke algemene rechten heb je als werknemer binnen een bedrijf? Je kunt er als werknemer vanuit gaan dat je in een veilige omgeving werkt. Ook heb je recht op informatie over de werkzaamheden en eventuele risico’s op de werkvloer. Als werknemer heb je ook het recht om de Risico-Inventarisatie en Evaluatie te kennen.

Plichten van de werknemer

Er zijn ook een aantal plichten die je als werknemer hebt. Zo heb je als werknemer de verplichting om voor de eigen gezondheid en die van anderen te zorgen. De arbeidsmiddelen moeten bijvoorbeeld ook op de juiste wijze worden gebruikt. Ook als een medewerker iets opmerkt op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld een risicofactor, moet dit verplicht gedeeld worden met de werkgever. Als er sprake is van een calamiteit dient ook de werknemer de preventiemedewerkers (BHV) bij te staan.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Wanneer zowel werknemers als werkgevers hun verplichtingen nakomen, zal dit de arbeidsomstandigheden aanzienlijk verbeteren. Er is dus sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen het bedrijf. De input moet van beide kanten komen. Om de Arbowet verplichtingen voor werknemers nog wat overzichtelijker te zien, vind je ze hieronder op een rij:

  • Geen gevaar veroorzaken;
  • De beschermingsmiddelen en andere gereedschappen op de juiste manier gebruiken;
  • Onveilige situaties op de werkvloer melden;
  • Deelnemen aan bijeenkomsten over voorlichting en instructie.

Bedrijfsveiligheid in Nederland

Het is een behoorlijke claim om te zeggen dat in Nederland de veiligheid op de werkvloer, zeg maar kortweg; Bedrijfsveiligheid onderbelicht is. Wij vonden dat het tijd werd om dit onderwerp naar een hoge niveau te tillen. Een niveau met objectieve informatie / overzichten van betrouwbare bronnen en updates uit de industrie. Onderwerpen als val-preventie, ARBO wetgeving, bedrijfsnoodplan en beschermende kleding zal op deze portal aan bod komen. Ons doel is uiteindelijk deze markt een kanaal te bieden waar ze zich kunnen verbinden met de afnemers.  Ook zal hier vanzelfsprekend plek zijn voor tips & tricks over ontwikkelingen in deze industrie en zodat mensen die bedrijfsnoodorganisaties moeten opzetten meer bronnen hebben om tot goede beslissingen te kunnen komen.

Bedrijfsveiligheid; Wat is het?

De algemene veiligheid in het bedrijf, de bescherming van het leven van de werknemers en uitsluiting van de bedrijfsrisico`s op de werkplek via verschillende methodieken.
Wilt u de bedrijfsveiligheid bij uw organisatie op orde brengen dan moet u de volgende zaken in orde zien te krijgen:
  1. U moet bekend worden met de wet- en regelgeving rondom bedrijfsveiligheid.
  2. Er moet geïnventariseerd worden waar de risico's van het bedrijf liggen.
  3. Het BHV Beleid / beleidsplan moet worden opgesteld.
  4. Er moet een bedrijfsnoodplan opgesteld worden.
  5. Er moet een methodiek worden ingebouwd dat wijzigingen kunnen worden opgevangen.
Lees hier ons uitgebreide optimalisatie plan, inclusief uniek excel bestand (gratis)